مدیر گروه حقوق

دکتر ستار عزیزی
تحصیلات:  دکتری تخصصی حقوق بین الملل
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  38292614-81
تلفن داخلي:  289
آدرس:  همدان دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند